משחק כדורסל תל-אביב נגד באר-שבע

SP הפועל מצר תל אביב VS  משחק כדורסל הפועל אלטשולר שחם באר שבע

צלם ספורט

משחק כדורסל תל-אביב נגד באר-שבע
_MDP7049_משחק_כדורסל_צלם_ספורט
_MDP6959_משחק_כדורסל_צלם_ספורט
_DSC5333_משחק_כדורסל_צלם_ספורט
_MDP7287_משחק_כדורסל_צלם_ספורט
_DSC5521_משחק_כדורסל_צלם_ספורט
_MDP7169_משחק_כדורסל_צלם_ספורט
_DSC5753_משחק_כדורסל_צלם_ספורט
_DSC5842_משחק_כדורסל_צלם_ספורט
_DSC5826_משחק_כדורסל_צלם_ספורט
_MDP7386_משחק_כדורסל_צלם_ספורט
_DSC5868_משחק_כדורסל_צלם_ספורט
_MDP7389_משחק_כדורסל_צלם_ספורט
_DSC6016_משחק_כדורסל_צלם_ספורט
_DSC5867_משחק_כדורסל_צלם_ספורט
_MDP7409_משחק_כדורסל_צלם_ספורט
_MDP7490_משחק_כדורסל_צלם_ספורט
_MDP7495_משחק_כדורסל_צלם_ספורט
_MDP7507_משחק_כדורסל_צלם_ספורט