אליפות ישראל בשחייה אומנותית

אליפות ישראל בשחייה אומנותית בבריכה לאומית במכון וינגייט

צלם ספורט

אליפות ישראל בשחייה אומנותית
_DSC0317
_DSC0082
_DSC0213
_DSC0512
_DSC8340
_DSC8565
_DSC8725
_DSC8771
_DSC8778
_DSC8785
_DSC8881
_DSC9127
_DSC9312
_DSC9320
_DSC9529
_DSC9564
_DSC9616
_DSC9629
_DSC9859
_MD21822
_MD21928
_MD22017
_MD21931
_MD22105
_MD22122
_MD22142
_MD22160
_MD22169
_MD22197
_MD22326
_MD22337
_MD22399
_MD22414
_MD22444
_MD22463
_MD22505
_MD22525
_MD22663
_MD22789
_MD22888
_MD22942
_MD22956
_DSC9807