משחקי סופטבול במכביה 21

שלושה משחקים בין קבוצות חו”ל במכביה ה 21 בסופטבול

1.France vs Canada 2. Israel vs Cuba 3. USA vs Mexico

צלם ספורט

משחקי סופטבול במכביה 21
_DSC3891_תחרות_סופטבול_צלם_ספורט
_DSC3571_Maccabiah21_softball_games_תחרות_סופטבול_צלם_ספורט
_DSC3794_תחרות_סופטבול_צלם_ספורט
_DSC3848_תחרות_סופטבול_צלם_ספורט
_DSC3857_תחרות_סופטבול_צלם_ספורט
_DSC3884_תחרות_סופטבול_צלם_ספורט
_DSC3901_תחרות_סופטבול_צלם_ספורט
_DSC3991_תחרות_סופטבול_צלם_ספורט
_DSC4433_תחרות_סופטבול_צלם_ספורט
_DSC4455_תחרות_סופטבול_צלם_ספורט
_DSC4678_תחרות_סופטבול_צלם_ספורט
_DSC4701_תחרות_סופטבול_צלם_ספורט
_DSC4716_תחרות_סופטבול_צלם_ספורט
_DSC4745_תחרות_סופטבול_צלם_ספורט
_DSC4782_תחרות_סופטבול_צלם_ספורט
_DSC4890_תחרות_סופטבול_צלם_ספורט
_DSC4896_תחרות_סופטבול_צלם_ספורט
_DSC5313_תחרות_סופטבול_צלם_ספורט
_DSC5435_תחרות_סופטבול_צלם_ספורט
_DSC5525_תחרות_סופטבול_צלם_ספורט
_DSC5590_תחרות_סופטבול_צלם_ספורט
_DSC5627_תחרות_סופטבול_צלם_ספורט
_DSC5730_תחרות_סופטבול_צלם_ספורט
_DSC5887_תחרות_סופטבול_צלם_ספורט
_DSC6062_תחרות_סופטבול_צלם_ספורט
_DSC6307_תחרות_סופטבול_צלם_ספורט
_DSC6422_תחרות_סופטבול_צלם_ספורט
_DSC6803_תחרות_סופטבול_צלם_ספורט
_MD24024_תחרות_סופטבול_צלם_ספורט
_MD24131_תחרות_סופטבול_צלם_ספורט
_MD24247_תחרות_סופטבול_צלם_ספורט
_MD24389_תחרות_סופטבול_צלם_ספורט
_MD24425_תחרות_סופטבול_צלם_ספורט
_MD24442_תחרות_סופטבול_צלם_ספורט
_MD24454_תחרות_סופטבול_צלם_ספורט
_MD24519_תחרות_סופטבול_צלם_ספורט
_MD24564_תחרות_סופטבול_צלם_ספורט
_MD24644_תחרות_סופטבול_צלם_ספורט
_MD24696_תחרות_סופטבול_צלם_ספורט
_MD24922_תחרות_סופטבול_צלם_ספורט
Untitled_Panorama1_תחרות_סופטבול_צלם_ספורט