משחק כדורעף קובה נגד צ’ילה במכביה ה 21

משחק כדורעף קובה נגד צ’ילה במכביה ה 21

צלם ספורט

משחק כדורעף קובה נגד צ’ילה במכביה ה 21
DSC_5056מכביה_משחק_כדוריד_צלם_ספורט
DSC_5029מכביה_משחק_כדוריד_צלם_ספורט
DSC_4951מכביה_משחק_כדוריד_צלם_ספורט
DSC_4940מכביה_משחק_כדוריד_צלם_ספורט
DSC_4921מכביה_משחק_כדוריד_צלם_ספורט
DSC_4911מכביה_משחק_כדוריד_צלם_ספורט
DSC_4898מכביה_משחק_כדוריד_צלם_ספורט
DSC_4855מכביה_משחק_כדוריד_צלם_ספורט
DSC_4851מכביה_משחק_כדוריד_צלם_ספורט
DSC_5149מכביה_משחק_כדוריד_צלם_ספורט
DSC_4841מכביה_משחק_כדוריד_צלם_ספורט
DSC_4753מכביה_משחק_כדוריד_צלם_ספורט
DSC_4647מכביה_משחק_כדוריד_צלם_ספורט
DSC_4492מכביה_משחק_כדוריד_צלם_ספורט
DSC_4487מכביה_משחק_כדוריד_צלם_ספורט
DSC_4444מכביה_משחק_כדוריד_צלם_ספורט
DSC_4420מכביה_משחק_כדוריד_צלם_ספורט
DSC_4282מכביה_משחק_כדוריד_צלם_ספורט
DSC_4150מכביה_משחק_כדוריד_צלם_ספורט
DSC_4141מכביה_משחק_כדוריד_צלם_ספורט
DSC_4099מכביה_משחק_כדוריד_צלם_ספורט
DSC_4089מכביה_משחק_כדוריד_צלם_ספורט
DSC_4049מכביה_משחק_כדוריד_צלם_ספורט
DSC_4034מכביה_משחק_כדוריד_צלם_ספורט
DSC_4015מכביה_משחק_כדוריד_צלם_ספורט
DSC_5089מכביה_משחק_כדוריד_צלם_ספורט
DSC_5082מכביה_משחק_כדוריד_צלם_ספורט
DSC_5102מכביה_משחק_כדוריד_צלם_ספורט